Omlouvej se....jpg

Proč se vlastně potřebujeme všichni karmicky čistit? viz.videjko níže

Co je karmické čištění negací a bloků duše?-viz.videjko níže

Z mých léčebných programů

DNA.šroubovice.jpg
Dotaz paní J.

Paní Marcelo, jak to mám udělat, když nemám práci, ani muže, ani peníze?....Provoz domu, práce,peníze-to je fyzično a to nemotejte do toku energie kolem vás, to je totiž důsledek toho, co jste si kolem sebe vytvořila energiemi-příčina=VAŠE ENERGIE KOLEM VÁS-VAŠE ZÁŘENÍ...takže si to trochu rozebereme, proč se vám to celé děje....

Výsledek obrázku pro dvě mocné řeky

na této "řece energií-plují jedni lidé, věci a situace, které se máte naučit" a na další plují zase jiní lidé, jiné věci, jiné situace, které se také můžete naučit, ale pokud SE DOSTANETE PLOUT NA TUTO JINOU ŘEKU - to znamená, pokud se KVANTOVĚ DO TÉ ŘEKY ENERGIÍ VŮBEC DOSTANETE, protože i zde platí zákony zachování energií a její přeměny!!!

Výsledek obrázku pro dvě mocné řeky takže jsem použila takto rozdílné obrázky přirovnání energetických vibrací, které kolem sebe KAŽDÝ SÁM MÁ A VYTVÁŘÍ SVÝM MYŠLENÍM, CÍTĚNÍM, ČINY, SVÝMI ÚMYSLY A VŠÍM, CO DĚLÁME VĚDOMĚ + HLAVNĚ NEVĚDOMĚ.

Tak se půjdeme podívat na ten případ, který jsem tady začala popisovat - příběh paní J. Dotaz:

-když nemám práci, ani muže, ani peníze?...

PŘÍČINA = to, co paní cítila, jak se stresovala, jak vnímala své složité potíže, a jak v těch situacích jednala. A byly to různé strachy, stres, obavy, frustrace, nedůvěra sobě, nadávání na "osud", hledání na koho to hodíme, že se nám to stalo a zlost uvnitř duše, ale i na venek ve fyzickém těle, tak je zcela jasné, že se ona žena negacemi svými vlastními ze současnosti života, dostávala stále níž a níž do toků energetických řek, kterými nechtěla proplouvat, a kde ji blokovalo všechno, co kolem ní proplouvalo, jako po nějaké katastrofální záplavě, kde vás brzdí úlomky cizí negace, stromy, vytvářejí se různé nečekané překážky a tak podobně. A tak se nemůže paní divit, že má problémy se vůbec v takové energetické řece udržet na hladině, natož v ní plout pohodlně! To přeci nejde, když ona řeka nese negace i jiných nejen její a topí ji to spolu s nimi.

DŮSLEDEK TOHO JE NEUTĚŠENÁ SITUACE VE FYZICKÉ ROVINĚ

-provoz domu, chybějící muž, pocity samoty, frustrace z neutěšených situací-jasně je jedna věc, ale tok energie kolem vás je druhá věc-to znamená, dokud

se budete stresovat a denně řešit věci dokola tím způsobem, že se jen budete stále litovat-tím si vytvoříte nové a nové negativní energie kolem sebe+to znamená,že toto se k vám také bude vracet+nabalovat stejnou negativní energii a vy budete zase tam, kde jste byla-takže JE NUTNO NĚCO ZMĚNIT jinak +TO JE TOK TOHO, CO SAMI VYSÍLÁTE KOLEM SEBE!!!


Takže je celkem jedno, kolik máte problémů, ale jde o to, jak je berete+jak tedy energie vysíláte, zda jste v nízké vibraci strachu a utápění se v negacích, které k sobě víc a víc nahušťujete nebo jste si sice vědoma potíží, ale neklesnete na duchu a věříte si a děláte aktivně pro změnu něco-to je diametrálně jiný pocit v duši a tedy zcela odlišné vibrace energií, které kolem sebe máte+také k sobě přitahujete+o toto jde, né kolik máte peněz, nebo proč onen muž, který se vám líbí k vám nejde-prostě proto, co vy sama vysíláte kolem sebe-tím si tvoříte svou "řeku energie, ve které plujete"+přesto, že třeba ta příležitost stojí u vás, vy na ni nedostanete, protože mezi vámi a tou příležitostí je PROPAST+VY JI NEPŘESKOČÍTE KVANTOVĚ-ENERGETICKY TO NEJDE-BĚŽNÝ ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIÍ, co jste se na základce učila ve fyzice, takže neřešit, kolik je v peněžence, ale řešit, co a jak procítíte-je-li špatný pocit-jdete špatně, je-li dobrý pocit-jde v duchu svých přání+čím víc dobrých pocitů tím vyšší vibrační tok energie kolem vás a tím více možností vylepšit si život-jen neklesat dolů.

VĚŘTE SI A NENECHTE SEBE STRESOVAT-VŽDY SI UVĚDOMTE, ŽE TO, CO CÍTÍTE A CO MYSLÍTE A TAKY UDĚLÁTE = je TO, JAKÉ VIBRACE KOLEM SEBE TVOŘÍTE+TÍM SI URČÍTE SAMA SVOU ŘEKU MOŽNOSTÍ K ŘEŠENÍ A ZMĚNÁM, které se potom na základě energií, které jste si kolem sebe vytvořila-také PROJEVÍ VE FYZICKÉM VAŠEM ŽIVOTĚ!!!

ZMĚNIT VŠE, MŮŽETE JENOM VY-TÍM, jak myslíte, jak se cítíte v té, které situaci, jak jednáte v té, které situaci-ZVAŽUJTE TEDY SVÉ MYŠLENKY, SVÉ ÚMYSLY, SVÉ ČINY,SVÉ POCITY V KAŽDÉ SITUACI./z konkrétních případů od Marcela Abha-karmického čištění/
Projděme si další případný dotaz z mé praxe:

Dobry den četla jsem Váš článek na internetu a měla bych otázky.Jakým způsobem mohu změnit své podvědomí?
A jak se udržet dlouhodobě na vibraci mého přání?
S pozdravem S.

Moje odpovědi k tomuto dotazu:

víte ono je to spojeno s tím, že se musí vaše duše změnit-to znamená pročistit i veškeré negace,
pocházející, jak z myšlení, tak z činů, tak z přejatých věcí z okolí. Negace jako takové, jsou
hlavně energie, které jednak my sami jsme si k sobě přitáhli!!!
Buď tím, že v minulých životech jste nejednali správně, a nebo, že i nyní jednáme nesprávně+toto všecko společně nám vytváří neustále kolem nás energetické vibrační pole, takže až jej dokážete ovládat tak, aby jste myslela, jednala, konala jen a jen dobro-potom to vaše přání bude velmi rychle splněno-jde tu celkově o změnu myšlení, jednání a chování k sobě i lidem vůbec. Pokud si sama dokážete kontrolovat myšlení i jednání, potom si sama zcela jistě nedokážete minulostní negace, myslím tím-karmické blokace a závazky z minulých vašich životů odstranit, protože na toto potřebuje být duch už z velmi vysoké dimenze léčitelů, který bude mít automatický přístup k akášickým záznamům, což je potřebné, aby měl přístup k příčinám, proč kterou blokaci nebo závazek máte a také měl přístup k možnostem jeho odstranění právě pro vás+v tom vám mohu já nebo jiný léčitel pomoci. Ceník najdete na webu-viz. proklik výše
Zákony Universa a jejich porušování ve vašem životě -vysvětlení

Víte mnohdy není vidět ten důvod, proč se to celé děje, právě nám, ale věřte mi, že za všechno, co nás potká si nějakým způsobem můžeme sami, žel toto je to, co mnoho lidí nechce si připustit, například...hrubost a lži manžela vás měly naučit tomu, že nikdo není dokonalý , a že soudit druhé není určeno nám, ale nejvyšší energii, a že tím, že stále povyšujete nějaké "námi lidmi" tady určené dobré vlastnosti, tím sebe vlastně pomalu zatracujete-tímto postavením "lidského žebříčku hodnot" nad hodnoty nejvyšší energie a zákony karmy, tím PORUŠUJETE HNED NĚKOLIK ZÁKONŮ UNIVERSA...např. zákon rozhodnutí a svobodné volby...manželovo rozhodnutí k vám být hrubý a podvádět, dalším porušením vaším bylo povýšení lidských zákonů morálky nad "boží zákony celého Universa"-to je dost veliké provinění vůči karmickým zákonům...nezáleží na tom, co si vy sama myslíte, že by bylo správné, ale na tom, co vám bylo určeno nejvyšší energií a jak plníte vaše úkoly duše, a jak se vaše duše vyvíjí...takže stále se vracím k jednomu...ego-nesmí poroučet duchu+toto děláte i vy sama...jak vidíte je velice složitý proces vývoje duše a zrání ducha+mnohdy, co my si myslíme, že děláme správně, je ve skutečnosti chybný krok, který nás posune zpět a nikoli dopředu, většina lidí dělá další velice závažnou chybu-a to, že HODNOTÍ ČINY DRUHÉ OSOBY, I KDYŽ SE JEDNÁNÍ TÝKÁ TAKÉ JICH samotných...není na nás hodnotit, zda to, či ono bylo chybou nebo správným krokem...netušíme totiž, co nás ve skutečnosti tato informace nebo situace měla naučit+to bývá důvodem dalších kroků zpět a nikoli dopředu...takže možná sice paní Jano máte snahu jít dobře, ale přes to jste udělala mnoho velikých chybných kroků a mnohokráte jste tak porušila přímo zákony Universa, což je ZNOVU JSTE SI ZATÍŽILA DUŠI DALŠÍMI KARMICKÝMI ZÁKONY, takže v konečném důsledku jste na tom hůře, než když jste se narodila, a to vlivem toho, že se řídíte "lidmi danými správnými jednáními", která ovšem nejsou správná-viz. pročtěte si tento Váš email,co jste mi napsala...
hned v první větě -porušujete zákon KRITICIZMU, TO JE -nehodnocení věcí a situací a lidí+dokonce samu sebe..."Ve mě se vzbudí zlost když se mi dějí nespravedlivé věci...jinak já agresi vuči ničemu nemám. Nezávidím lidem..přeji jim to...moje hodnoty jsou především v duchovním rázu..láska..přátelství..pomoc lidem...majetky a s tím spojené požitkářské věci to nejsou.
Nikdy jsem nikoho nepodvedla...ani býv. manžela...ani nijak v jiném smyslu niko.,nesnáším lež...vždy řeknu upřímně co si myslím,i když se to někomu mnohdy nelíbí...Prostě jsem dobrý člověk..a to o sobě můžu upřímně napsat..
Ted vzpomenu býv. manžela ten je pravý opak...a on problémy nemá.....nechci ho vzpomínat..nezajímá mě jeho život nezajíma... je to jen příklad...Jak je možné že čím jsi horší člověk...tím má větší štěstí a podmínky k tomu a příležitosti. " , vidíte, že dál potom následuje agrese a zloba +opět hodnocení-takže celý email kritizujete, buď sebe, ex-manžela nebo dokonce zákony universa a zlobíte se uvnitř sebe celá- takže se nemůžete paní Janičko divit, že Vaše vlastní agrese, ať už v podobě zlosti, pocitů nespravedlnosti nebo dokonce lítosti vám neustále vytváří další a další negace kolem vás a další a další vaše kletby a nové a nové závazky, proto je nutné NAUČIT SE VNÍMAT SVOBODNĚ A NEHODNOTIT, VYSÍLAT JEN LÁSKU A NIC NEŽ LÁSKU, takže toto, co si odžíváte jsou léty vámi nahromaděné negace a kletby a blokády vlivem hodnocení a kritizování ostatních, ale i sebe-protože uvědomte si, že jak vaše duše hodnotí druhé, tak také hodnotíte Vy sama sebe, co se divíte potom, že i když jste třeba nyní přece jen s nižším egem a nižší pýchou, přeci si sama NEDOVOLÍTE LEPŠÍ ŽIVOT, proč tomu tak je?
Protože stejně tvrdě, jak hodnotíte ty, co k vám nechovají dobře a dokonce vám ubližují, tak samo tvrdě hodnotí vaše duše i vás a vaše jednání, to už Bohužel podle zákonů karmy-takže jste si sama- nevědomě navršovala své karmické blokace a negativní energii v celé auře+váš nynější život je toho jen důsledkem.Nemůžete se tedy divit, že se vám vede takto+ i když sama věřím, že chcete vědomím změnu, ale vlivem vznikajících v nevědomí dalších a dalších blokačních programů se vám nic nedaří+příčina?...HODNOTY VAŠÍ DUŠE...ŽEBŘÍČEK CHYBNÝCH HODNOT, KTERÉ MÁTE NASTAVENY VE VAŠÍ DUŠI, COŽ NEUSTÁLE VEDE K PORUŠOVÁNÍ ZÁKONITOSTÍ UNIVERSA, které jsou zcela odlišné od zákonitostí morálních kodexů daných lidmi tady na Zemi.

Tak toto jsem jen rozebrala váš poslední email a pocity frustrace a zlosti nad údajnou podle vás nespravedlností-Janičko, ale to jsou dopady Vašich konání, myšlenek a pocitů+toto k sobě tedy přitahujete, pokud tedy se nezmění vaše náhledy na svět kolem vás a nezmění se tak vaše prociťování a jednání vůči druhým i sobě-budete mít nedostatek a blokace čím dál více a za čas se to projeví také na vašem zdraví, protože negace vám zničí postupně celou energetickou soustavu, takže je opravdu jenom na vás kolik si sama pomocí textů odbouráte, a jak si znovu vaše duše sestaví ten nový váš žebříček hodnot. Je tedy jen na vás, kolik závazků své karmy si odžijete a kolik si uvolníte hojnosti pro sebe v tomto bytí./Mak

Nastartuj se do nového dne-videjko níže!!!

Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu
Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu

Jak se zbavit negativity-EFT-viz. níže videjko

Jak se zbavit postupně svých strachů-viz.videjko níže

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one