Omlouvej se....jpg

Proč se vlastně potřebujeme všichni karmicky čistit? viz.videjko níže

Co je karmické čištění negací a bloků duše?-viz.videjko níže

Energie duse-Pilz-koupeno.jpg
Tady se nacházíme v trojrozměrném prostoru, v určitém čase a také na určitých frekvencích našeho vývojového stupně- určitých vibracích energetického toku,který můžeme přijímat+v něm fungovat.

Podle našich VLASTNÍCH PROGRAMŮ V NEVĚDOMÍ, které jsou nám vloženy ( vytvoří se,dle toho, co se máme tady na Zemi v tomto životě učit)- jsou vloženy NAŠÍ VLASTNÍ DUŠÍ už při narození dítěte - máme tam základní ŠKÁLU NÁMI PODSTUPUJÍCÍ VÝUKY a tedy základní programy.
- první jsou ty JIMIŽ JE NUTNO SE ŘÍDIT A TEDA SE JE NAUČIT VNÍMAT, POCHOPIT JE A V JEJICH DUCHU SE NAUČIT TAKÉ JEDNAT-to znamená myslet, vidět svět, vnímat svět, prociťovat situace a také konat v duchu těchto ZÁKLADNÍCH ZÁKONŮ - stručné shrnutí vyjadřují slova "ŽIJ , A NECH ŽÍT, TOLERUJ, VNÍMEJ CITLIVĚ, NESUĎ NIKOHO, ŽIJ V MÍRU, RADOSTI, POROZUMĚNÍ SE VŠÍM, CO K TOBĚ PŘICHÁZÍ "

-další jsou potom PODRUŽNÉ VÝCHOVNÉ PROGRAMY,které nás vyučují a vedou k tomu,abychom správně zákonům Universa porozuměli a dokázali je také aplikovat v našich životech. Toto jsou již určité specifické programy,jež se DOTVÁŘÍ V PRŮBĚHU NAŠEHO VÝVOJE-RŮSTU, jak z dítěte do dospělosti,tak NAŠEHO RŮSTU DUŠE.
-BLOKAČNÍ PROGRAMY-se vytváří,dle toho, jak jsme se již POUČILI Z NAŠICH MINULÝCH BYTÍ, tak také vznikají i samozřejmě v tomto bytí - životě, POKUD SE NECHOVÁME V SOULADU SE ZÁKONY celého Universa, jsou BLOKACE JEDNAK NA HOJNOSTI, což je blokace na základních +potřebných věcech, jež nutně potřebujeme pro správné bytí tady na tomto životě ( blokace na hojnosti lásky, možnostech mít děti a rozmnožovat se, blokace na hojnosti "prostředků důležitých k žití,respektive přežití-jídlo,voda,hojnost život udržujících věcí-potravy v okolí,střechy nad hlavou,udržení svébytnosti ve společnosti,kde se nalézám+ SAMOZŘEJMĚ BLOKACE NA ZDRAVÍ SAMOTNÉM- tak třeba všichni lidé s určitým typem nemocí řeší STEJNÉ VĚCI VE SVÉM ŽIVOTĚ-např. potíže se žaludkem...jsou NESTRÁVENÉ NĚKTERÉ SITUACE VE VAŠEM ŽIVOTĚ-nepřijetí určitého stavu věcí,určité situace,v níž jste se nacházeli nebo v ní stále jste-jde tu o váš vnitřní postoj, takže je vám ZABLOKOVÁNO TRÁVENÍ POTRAVY,stejně tak,jak jste se ZABLOKOVALI SAMI -NEPŘIJETÍM DANÉ SITUACE,tak vám bylo zablokováno trávení, to znamená, že TRÁVENÍ TOHO,CO SE NÁM DĚJE v našem životě-každém, a také TRÁVENÍ POTRAVY na úrovni fyzické je si naprosto rovno a souvisí spolu úzce, většinou pokud se odstraní NEPŘIJETÍ URČITÉ SITUACE A NAŠEHO STAVU V NÍ, ZKLIDNÍ SE NÁM TAKÉ TRÁVENÍ V ŽALUDKU A UPRAVÍ SE STAV KYSELOSTI V NĚM NA NORMÁL,pokud stav věcí ODMÍTÁME PŘIJMOUT+CÍTÍME V SOBĚ NEVOLI,VZTEK,VNITŘNÍ BEZMOC,STRACHY-POTOM SI VYTVÁŘÍME JEŠTĚ DALŠÍ BLOKOVÁNÍ na této úrovni+ ve směru trávení- třeba na slinivce-pokud máme strachy a obavy a neprožíváme radost v životě nebo ještě i jinde např. pokud máme vnitřní nezpracovaný hněv-tak si komplikujeme játra, žlučník,střeva+pronikání živin do krve nebo dokonce imunitu těla...a tak bych mohla pokračovat dál.)
/text podléhá autorizačnímu zákonu a smí být kopírován jen s linkem této stránky/
Veškeré blokační programy jsou možné odstranit, ovšem jen za předpokladu,že jste SCHOPNI UVIDĚT, PROČ SE STALY, PROČ JE MÁTE. to znamená,že společně s léčebnou energií jsou vám dány také afirmace,kterými se obnovuje základní HODNOTA VIDĚNÍ SVĚTA tady na Zemi, kterou máme všichni VLOŽENOU PŘED NAŠÍM NAROZENÍM!!!!

Tak se klientovo NEVĚDOMÍ POD VEDENÍM JEHO VLASTNÍ DUŠE, jako by PŘENASTAVÍ A RESTARTUJE, TAKŽE SI OBNOVÍ ÚKOL, který se tu má naučit + veškeré programy se mu v Nevědomí upraví tak, jak se sám vývojově posouvá Při léčbě+DÁVAJÍ POTOM JASNÉ rozkazy pro podvědomí a podvědomí jde v souladu s klientovou duší a jejími úkoly+klient se dostává na vibrační toky tam,kde má být+je tak v souladu se svým vývojem a postupem duše.
/text podléhá autorizaci a je povolen kopírovat pouze s linkem této webové stránky/

Nastartuj se do nového dne-videjko níže!!!

Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu
Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu

Jak se zbavit negativity-EFT-viz. níže videjko

Jak se zbavit postupně svých strachů-viz.videjko níže

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one