Omlouvej se....jpg

Proč se vlastně potřebujeme všichni karmicky čistit? viz.videjko níže

Co je karmické čištění negací a bloků duše?-viz.videjko níže

1Karmicke.cisteni.Pilz-koupeno.jpg
VZESTUP DUŠE je u každého individuální cestou:

6.vzestupová hladina:
-poznání a pochopení jednoty, poznání toho, že jste vy tím, kdo si volí svoji realitu, dle vzestupu vaší duše
-přitahování si lidí, věcí, situací, v tom dobrém, či v tom zlém(pokud je více nezpracovaného a nízkých energií ve vaší auře, i duši)
-zkracuje se čas mezi-přáním a skutečností, a s tímto související změny kolem vás
-zbavování se nepotřebného, úklid uvnitř sebe, či kolem sebe
-probuzení jasnozřivosti, jasnosluchu,intuice
-světlo v nás je již na svých 30%, což se jasně projevuje v buněčném těle, vyhrocení nemocí tam, kde to není zpracováno, nemoci složitého, či chronického charakteru
-změny přichází denně a jsou i trvalého charakteru!

7.vzestupová hladina:
-otevření srdeční oblasti více a do hloubky, empatie je přímo "vcítěním se" do jiných
-je to doba velkých emočních změn, propadů, či proměn, jež se projevují v nás i v naší rodině, či okolí
-probíhají emoční očisty, úklid ve vztazích, ujasnění si toho, co je s námi v souladu, vznikají i těžké blokace vlivem neodpouštění, či kletbových spojů mezi lidmi, okamžité projevy vlivem nemocí-rakoviny, dokola jedoucí záněty, nevyléčitelné a neidentifikovatelné potíže ve zdraví, pokud sami se nečistíte dobrovolně, jste okamžitě v blokacích na životě,vztazích, či je vám zablokována možnost se dál množit!
-odstraňují se strachy,ukončují se dlouhodobé spory,v plném vzestupu do této úrovně se uvolní veškeré světlo v nás, ustupuje do pozadí smrt, strach z ní, mizí stárnutí,obnovuje se regenerace těla+obnovuje se správné spojení s duší

8.vzestupová vibrace:
-soustředění se na celek, opuštění modelu"zachraňovat", vše totiž souvisí se vzestupem+pochopení toho, že každý má ty své cesty ke vzestupu+je třeba je nechat jím projít-svobodná volba
-dochází ke změnám epifýzy a hypofýzy, i změny v chemii mozku, přijímání vibrací šišinkou, plné její otevření
-plná intuice, otevření 3.oka, jasnozření a vnímání komplexně situací kolem vás
-vnitřní i vnější vhled je současný a souběžným,vztahy jsou dány jen na pravdě ducha!!!
-je zvýšeno spojení s planetou, její vibrační úrovní a nastává sladění se s ní-pokud toto není-nastávají blokace ve zdraví, nemoci jedoucí do hloubek, poškozování orgánů vlivem špatného zpracování minulosti, nevratnosti změn+vznik i chronických blokací-nemocí+poškození fyzična, pokud jste nezpracovávali a karmicky se nechtěli čistit tam, kde jste měli, či máte blokace-nastávají pak nezvratná poškození v DNA+tam, kde je opakovaná negace a nechtění zpracovávat, pak nastává sebe-destrukce těla, či jen orgánu=opět jen karmické dobrovolné čištění může pomoci opravit to, co bylo zničeno, a pokud byla ignorována trojitá "výzva" k nápravě blokace-závazku minulosti, pak již jen očistíte negaci, ale destrukce je již trvalá a nejde dát už do normálu-jelikož se už nejde plně sladit s planetární vibrací

9.vzestupová hladina:
-duch už umí použít řeč "světelné energie", napojení se k metrixu a vědění ve své vibrační úrovni
-změny pro vstup do 5.dimenze jsou již v plném běhu a jsou trvalé
-v jemno-hmotném těle se dekóduje nová geometrie kristické roviny,dochází ke zjemnění hmotné roviny,těla i buněk těla,,změny jsou trvalé, jemné, okamžité a v kristické rovině, realita se mění v průběhu dne tak, jak myslíte, jak cítíte, jak sebe vidíte, vše podle vašeho vzestupu v jednotlivých čakrách i tělech aury
-pocit svobody ducha, těla i auryckých těl-uvolnění, uvědomování si sebe
-soulad s duší všech těl,plné otevření srdce+všech čaker
-u mnohých dochází k potížím s jejich "EGEM", když se jej nedokáží plně zbavit a vzdát se ho, a naopak odevzdat vládu duši
-Startuje se plná důvěra, víra, odevzdání se vesmíru a silám, jež nám vládnou a vedou nás životem k vzestupu
-přijetí plné odpovědnosti,lásky,,vnímání teď a tady!!! Vycentrování se ve svém středu-energeticky i fyzicky=Kristické bytí a prožívání života

10.vzestupová hladina:
plné prožívání sebe a spojení s vesmírem
-plné spojení se se zdrojem, plná komunikace, vše-poznání, vše-přijímání, vše-objímání
-změny v DNA-jež je nyní už v plné verzi 12 šroubovic v aktivním stádiu
-proměny sebe pomocí vůle, chtění a souladu s duší=změny ve vlastní realitě
-
11.vzestupová hladina bytí:
-vše je jedno-jeden celek+já s ním...
-konec pocitů samoty
-intuice v plné verzi bytí, otevření se světu
-otevření se vesmíru+nekonečným možnostem
-okamžitá realita tady a teď
-veškerá těla jsou v souladu a propojená s fyzickou rovinou bytí-naciťování se i druhých i toho, co chci a co je v pravdě duše-konání jen v souladu s duší!!!

12.vzestupová hladina:
-jednota se vším
-vše se mění a bez pocitů frustrací, jen v plné radosti možností bytí
-sebezměna v denním režimu
-vibrace v plné verzi bytí, vše je tady a vše je možné, svět je jeden celek-minulost, přítomnost, budoucnost, existují tady a teď najednou!!!
-zářící srdeční oblast světlem-viditelné vnímání,cítění energií, vlnění jiných, možnost samoléčby i léčby jiných, plná orientace ve svém světě i své realitě, vůle je v souladu s duchem, ego-není neexistuje nic než zdroj a souladnost s ním
-světelné tělo sestupuje do fyzické roviny těla-sladění se s ním, snadné oddělování se od hmotného těla a procházení se v jemno-světech/Mak

Nastartuj se do nového dne-videjko níže!!!

Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu
Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu

Jak se zbavit negativity-EFT-viz. níže videjko

Jak se zbavit postupně svých strachů-viz.videjko níže

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one