Omlouvej se....jpg

Proč se vlastně potřebujeme všichni karmicky čistit? viz.videjko níže

Co je karmické čištění negací a bloků duše?-viz.videjko níže

Karmicka.očista.energií..jpg
VZESTUP SOUVISÍ, JAK SE STAVBOU DNA, TAK S VIBRAČNÍ ENERGIÍ TĚL

-všichni jsme nuceni se měnit, a to nutnosti být v souladu s vibracemi planety, své duše i se svými těly fyzickými, vše tak souvisí se vším+pokud jen jedno z toho máme v disharmonii, tak naše frekvence je MIMO SOULAD S KMITOČTEM PLANETY+TO JE PAK VELIKÝM PROBLÉMEM=máme totiž pak potíže ve svém životě, jednotlivých situacích a také následně i se zdravím svého těla fyzického

CO S TÍM MŮŽEME UDĚLAT?
-je to jednoduché - KARMICKY SE OČIŠŤOVAT+to zcela SYSTEMATICKY, DOBROVOLNĚ+NAVÍC JE NEUSTÁLE NUTNO SI ČISTOTU DUCHA,auryckých těl i fyzična NEUSTÁLE UDRŽOVAT!!!!
-JEDNODUŠE čas od času se znovu a znovu KARMICKY PROČIŠŤOVAT, je to o tom, udržování si už DOSAŽENÝCH VYŠŠÍCH VIBRAČNÍCH ÚROVNÍ-proto je nezbytné se dokola pročišťovat, zvláště pokud se nám znovu objevují "staré problémy" nebo naopak se nám "objevují i zcela nové rpoblémy", jež se tímto projevily vyplavením těchto potíží z hlubších hlubin naší minulosti-VŠE TOTIŽ SOUVISÍ SE VŠÍM+TAK I VIBRACE NÁS,MUSÍ BÝT V SOULADU S PLANETÁRNÍMI VIBRACEMI.

-
VZESTUPOVÉ HLADINY 1 - 5
ABYCHOM SE TEDY DOSTALI NA URČITÉ STUPNĚ VIBRAČNÍCH VLN, JE NUTNO být na této vibrační úrovní VZESTOUPENÍM naší DUŠE NA TUTU VYŠŠÍ ÚROVEŇ!!!

1.stupeň vzestupu:
-převibrace se projevuje dokola jdoucími potížemi v životních situacích, problémy dokola řešíte a stále se vám znovu a znovu vracejí, také ve zdraví to není moc dobré, proděláváme častá nachlazení, virózy, krátko, či dlouhodobé-u každého, podle jeho osobních blokací a závazků minulosti
-vlivem toho se začíná měnit naše DNA, mění se chemie v našem těle i v mozku, dochází tím i proměnám ve funkcích mozku a pozvolna se dostává světelná energie k šišince mozkové a začíná ji aktivovat

2.stupeň:
-uvolnění karmických bloků, nám způsobuje silné potíže ve zdraví, proděláváme dokola
chřipky, s mnohem horšími průběhy, čistíme se totiž do hloubky a je tedy nutno se takto bolavě převibrovávat u těch, kdo se nečistili karmicky, u částečně očištěných je tento průběh mnohem jednodušší, nemoci jsou kratší, nemají bolesti hlavy, ani záněty kolující v těle.Vlivem vibrací, prosvětlení našich buněk a těl, dochází k jejich větší pře-toxikaci, je nutno se čistit jak na duchu, v čakrách i ve fyzické rovině buněk,mnozí jsou oslabení, unavení, ve stresu, či strachu, jež se jim jen složitě zvládá,Vibrace světla uvolňují struktury 4.dimenze+způsobují rotaci v geometrii auryckých těl, vlivem toho se mění nastavení a vibrace v emoční,mentální, duchovní, astrální rovině+změny jsou veliké, rychlé, trvalé+mnozí se naopak propadají hloub do nižších vibračních vrstev, jelikož jim duch nedovoluje ukotvit vysokofrekvenční pole v jejich auře, vlivem-závazků a blokací minulosti, jež nejsou zpracovány!!!! Opět snadná pomoc=karmické dobrovolné čištění sebe sama, proces si zvolit můžete jen vy sami!!!

3.vzestupová úroveň:
-má dopady na fyzické smyslová vnímání, vidění světa, eho prožívání, jen těžko se smiřujeme s nezdary, jež tewnto stupeň zákonitě provází.Smysly máme citlivějšími, proto se zákonitě také vzájemně více zraňujeme+hůře to neseme-nutnost naučit se odpouštění, porozumění sobě samému i jiným, naučit se respektu ke svobodné volbě člověka! Naše tělo absorbuje mnohem více světla, to se dostává do našich orgánů, dokážeme mnohem více vnímat, naciťovat a pochopit jiné, dostáváme informace ze světelné energie, naše duše je dokáže dekódovat+intuitivně je také chápeme v kontextu.
-objevují se více PROJEVY STRACHU, STRESOVÝCH SITUACÍ, je potřeba se očistit od entit, démonických sil, silných agresí, jež nás nutí se neustále vracet do nižších nám známých vibrací=nestabilita psychiky v této době!!!!

4.vzestupová fáze:
-chemické i fyzické změny v mozku, nervové soustavě, vše je rychlé,nevratné-je-li člověk na nízké frekvenci-dostane se do propadu, psychické destabilizace, nemocí a závislostních poruch, je nutno se zase vědomou formou karmicky čistit, detoxikací energetických těl, duše, spolu s detoxikací fyzického těla-řízeně, nikoliv jen jak vám napadne! Častými symptomy pro tento vzestup 4. je:
-bolesti hlavy, až úporné, potíže se sluchem, až hluchota,také bolesti levé ruky, na hrudi, otevírá se totiž 4.čakra, pak se také otevírá krystická rovina v jemno-hmotném těle, což nese s sebou potíže v emoční, mentální i duševní oblasti.Dochází tím k přípravám na přijetí kristické vibrace v auře,ke změnám v nastaveních DNA, dochází k otevření srdeční oblasti, což bývá velice bolavé prožívání svého života ,vlivem řešení toho, co nebylo doposud zpracováno z minulosti našich životů předešlých.Takto dochází k otevírání vnímání intuice, emoční empatie,a uvědomování si jednoty.

5.vzestupová frekvence bytí:
-otevření se mentální roviny, slaďuje se s duchem,což provází změny ve vnímání, vidění světa, vhled na jednotlivé situace ve vašem životě,dostavují se u mnohých "živé sny", či dokonce samovolné lucidní snění, dochází k uvědomování si svého "Já".=ještě více se otevírá srdeční oblast, dle toho, jak jste dokázali odpouštět jiným i sobě!

Nastartuj se do nového dne-videjko níže!!!

Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu
Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu

Jak se zbavit negativity-EFT-viz. níže videjko

Jak se zbavit postupně svých strachů-viz.videjko níže

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one