Omlouvej se....jpg

Proč se vlastně potřebujeme všichni karmicky čistit? viz.videjko níže

Co je karmické čištění negací a bloků duše?-viz.videjko níže

O karmické očistě

Energie duse-Pilz-koupeno.jpg
O KARMICKÉ OČISTĚ

-Karmická očista "Spirit".
1) proč tento název?

Jednoduše proto, že odstraníme také různé druhy "jiných entit ", které jsou "přivtěleny" ve vašem energetickém těle,
tedy auře, z našeho "spirituálního nehmotného těla".
-Entity, inkarnáti, přivtělenci se mohou vyskytovat v kterékoli čakře (je některé energetické centrum našeho těla) nebo i na "páteřním kanále", kterým protéká veškerá energie v našich tělech. Také "jiné entity + inkarnáti" mohou ucpávat takzvané "průduchy"-to jsou průchody do sousedních čaker+energetických center, tím způsobují nedostatek energie v některých orgánech fyzického těla, což má za důsledek jeho onemocnění a také pře-toxikaci odpadními látkami, děje-li se to delší dobu vzniká v této oblasti našeho těla "nemoc",což je psychosomatický projev nedostatku energií v dané části našeho fyzického těla.

2) Co je očista Spirit?
-je to uvedení našeho jemno-hmotného a také fyzického těla do normálu "průtoku, přijímání a výměny energií ", což znamená OBNOVENÍ FUNKČNOSTI všech energetických center + tím také OBNOVENÍ FUNKČNOSTI všech orgánů
v našem těle FYZICKÉM, ale i samozřejmě v první řadě JEMNO-HMOTNÉM.

3) Jaké jsou účinky techniky Spirit?
-RESTART toků energií v těle
-obnovení SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ v těle
-vylepšení zdravotního stavu i při projevech fyzických nemocí
-změna životního stylu + způsobu myšlení
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-obnovení VLASTNÍ ZODPOVĚDNOSTI za svůj vlastní život
-změna vnímání sebe i okolního světa
-OBNOVA RADOSTI z vlastního života

4) Proč jsou RŮZNÉ DRUHY léčebných procesů Spirit metody?
-jednoduše proto, že všem lidem je dána SVOBODA ROZHODNUTÍ, kterou očistu ducha si zvolí, a jak moc se chtějí PROČISTIT, jak na DUŠI, tak ve vlastním VĚDOMÍ, tak ve FYZICKÉM TĚLE. Jen sám KLIENT se ROZHODNE, co je pro něj NEJLEPŠÍ, ON VÍ, jaké ÚKOLY se tady má naučit + co MUSÍ ABSOLVOVAT, to znamená, jaký je úkol a co má PLNIT tady na ZEMI + V TÉTO INKARNACI( v tomto bytí a životě)

-každý z typů léčby Spirit POUŽÍVÁ RŮZNÉ TOKY léčebných energií !!!
PROČ?
Jednoduše protože KAŽDÝ KLIENT - osoba SE NACHÁZÍ na zcela ODLIŠNÉ VIBRACI ENERGETICKÝCH toků v čakrách a samozřejmě také ve fyzickém těle, je dáno podle ZÁTĚŽÍ, KARMICKÝCH BLOKACÍ A ÚKOLŮ,kterými tady v tomto bytí má PROCHÁZET A NAUČIT SE.

-lidé (DUŠE) SI NEJSOU ROVNY !!! Nacházejí se na RŮZNÉM STUPNI SVÉHO VÝVOJE a tím i samozřejmě NA RŮZNÉ FREKVENCI ENERGIE, MAJÍ TEDY RŮZNÉ VIBRACE, proto i léčba SPIRIT = INDIVIDUÁLNÍ + JE SLOŽENÁ KAŽDÉMU "NA MÍRU", to podle výše zmíněné DIAGNOSTIKY ČAKER/Mak

Nastartuj se do nového dne-videjko níže!!!

Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu
Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu

Jak se zbavit negativity-EFT-viz. níže videjko

Jak se zbavit postupně svých strachů-viz.videjko níže

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one