Omlouvej se....jpg

Proč se vlastně potřebujeme všichni karmicky čistit? viz.videjko níže

Co je karmické čištění negací a bloků duše?-viz.videjko níže

Marcela Kunz-v rádiu.jpg
Kdo jsem ?

-duchovní terapeut
-léčitel
-osobní kouč

Čím se zabývám nejvíce?

-karmickým čištěním negací a bloků duše
-karmickou očistou pamětí duše
-karmickými čištěními energetického systému těla
-karmickým čištěním buněčného těla a pře-nastavením stavebních buněk DNA,
což jde přímou úměrou s čištěním duše

-vlastním jménem jsem: Marcela Kunz
-jméno při "zasvěcení do Karma očist" v Ashrámu : Abha (znamená v hindu "zářivé světlo")
O mně
Jsem duchovní terapeut,kouč a ovládám používání mnoha energetických systémů,
pomocí nichž upravuji tok vaší energie v celém těle fyzickém , ale i jemno-hmotném ( čakrách,auře).
Už od svých devíti let pracuji a disponuji možnostmi léčivých toků energií, jasnozřivosti a jasno-sluchu, což mi umožňuje napojit se přímo na informace o stavu energetického systému v čakrových centrech klientů a také mi to umožní zvolit správný tok energií pro úpravu klientovy energie v té, které oblasti, tak, aby bylo dosaženo nejen doplnění potřebného množství energií do každé jeho čakry = energetického centra, ale také aby tím pádem došlo v co nejkratším čase ke zvýšení energií ve hmotném klientově těle. K tomu používám energetických různých systémů vesmíru, na které se umím připojit a velmi vysokou frekvenci energií tak předat klientovu tělu a celé jeho auře.
Mnoho věcí,kterými jsem obdařena jsem se musela naučit používat SPRÁVNÉ,jak se má, a jak se ode mne očekává, dle mých schopností a úkolu v tomto bytí. Nakonec každý zde plníme tu "svou roli" ku prospěchu všech.

Prošla jsem mnohými "zkouškami života", a to v četně krátkodobého zážitku své vlastní smrti, při němž mi byly mé schopnosti ještě více umocněny + bylo mi ukázáno, jak jich mám dále využívat.

Mnoho věcí ,o kterých tady na webu píši jsem buď sama prošla, což byly i mé "zkoušky" a mnoho věcí, zde popsaných mi bylo jasně sděleno, co by INFORMACE nejvyšších toků energií Universa/Boha nebo jakkoli to chcete nazvat.
Mám dar PŘEČÍST COKOLI v ZÁZNAMECH CENTRÁLNÍ PAMĚTI UNIVERSA.

Mohu cokoli zjistit,co je mi dovoleno + také mohu komukoli pomoci, ovšem také jen pokud je mi to dovoleno.

Vše totiž podléhá zákonům Univers, a tak samozřejmě Vy, ale i já. Ke všem věcem, co provozuji POUŽÍVÁM KLADNÉ TOKY ENERGIÍ vesmíru,

NEPRACUJI S ČERNOU MAGIÍ, ani s temnými silami !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/Info pro případné další dotazy tohoto typu/

Jsem terapeut pro vztahy, kouč směrující klienty k jejich cílům a léčitelka energiemi nejvyšších toků Universa technikami známými více, než 6 tisíc let( Yoga, Rei energie, Karuna-ki, Kchuei a jiné energetické toky).
Tuto činnost vykonávám podle občanského zákoníku(viz doplnění k tomuto tématu najdete níže), nikoli podle "Zákona o zdravotních službách"! Z toho plyne,
že moje techniky NEJSOU ZDRAVOTNÍ PÉČÍ, ANI JI NIJAK NENAHRAZUJÍ,
proto ani nespadají do oblasti zákona o zdravotních službách.

Moje technika navozuje u klienta "ideální stav jeho energie v těle", dle jeho frekvencí energií v čakrových centrech, čímž se upraví jeho celý metabolismus, a obnoví se tak samoléčebný proces v těle fyzickém i jemno-hmotném. V důsledků toho dochází k rychlejšímu uzdravení a zlepšení jeho stavu, jak v těle fyzickém, tak v jemno-hmotném.** Citace: "...Od ledna roku 2014 je účinný nový Občanský zákoník (nebyl ještě účinný v okamžiku vzniku zmíněné konkrétní kauzy), který péči o zdraví upravuje (oddíl Péče o zdraví, §2636), a který vychází ze smlouvy uzavřené ústní nebo i písemnou formou mezi poskytovatelem a příkazcem (v našem případě tedy mezi léčitelem a léčeným). Jde o péči o zdraví za odměnu. Z toho lze usoudit, že se netýká samoléčby, domácí léčby ap., které v tomto kontextu zřejmě nejsou specificky regulované a netýká se jich ani Zákon o zdravotních službách. Týká se však profesionálního léčitelství.
Právní rozbor advokáta Mgr. Jana Pořízka na toto téma, který byl publikován v květnu tr., jasně informuje, že léčitelství (alternativní léčení nelékařů a nezdravotníků) NENÍ Zákonem o zdravotnických službách dotčeno a NENÍ nelegální. Naopak: léčitelé léčí podle Občanského zákoníku, nikoliv podle Zákona o zdravotních službách, pod který spadá i Ministerstvo zdravotnictví. Vyjádření Mgr. J. Pařízka se zde v této věci shoduje s právní studií JUDr. Květy Slavíkové o vlivu obou zmíněných zákonů na léčitelství a homeopatii...", tolik 2. října 2014
Mgr. Jiří Čehovský
předseda občanského sdružení Homeopatická společnost

Nastartuj se do nového dne-videjko níže!!!

Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu
Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu

Jak se zbavit negativity-EFT-viz. níže videjko

Jak se zbavit postupně svých strachů-viz.videjko níže

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one