Omlouvej se....jpg

Proč se vlastně potřebujeme všichni karmicky čistit? viz.videjko níže

Co je karmické čištění negací a bloků duše?-viz.videjko níže

1Karmicke.cisteni.Pilz-koupeno.jpg
KARMICKÉ ZÁZNAMY A BLOKY

KARMICKÉ BLOKACE

Každý z nás je jednotou fyzického těla a biopole energetických systémů, toto je nejdůležitější,co je potřeba si uvědomit!!!

Jak vznikají KARMICKÉ blokace?

Jednoduše porušením některých zákonitostí Universa, či vesmíru, kde právě žijeme a jimž právě podléháme. To znamená, že pokud poruším jakoukoli zákonitost jsem ihned v některém směru blokována tak, abych se poučila, že tuto věc-mé jednání, rozhodnutí v myšlení nebo konání NESMÍM DĚLAT. Spustí se mi tedy určitý výchovný program v mém těle jemno-hmotném a pokud své jednání, rozhodnutí stále opakuji, potom se tato blokace pomocí programu výchovy, projeví také na těle fyzickém.

PŘÍKLAD:

-odsuzování jiného člověka+KRITIKA...tímto porušuji zákon přijetí bez podmínek,což má za důsledek, že vědomě nebo i nevědomě postupně ničím biopole = ENERGETICKÝ SYSTÉM jiného člověka tak, že jej mohu i zničít tímto jednáním a dokonce úplně zbavit jeho energie,což je vlastně zabít ho, neboť se tak poruší jeho energie v každé z čaker a nedostatek energie se začne projevovat na určitém orgánu, či soustavě orgánů! Tato forma AGRESE VŮČI JINÉ BYTOSTI JE NEPŘÍPUSTNÁ a dojde ihned k destrukci takové bytosti, která to udělá, a o to rychleji, pokud to je vědomě a v NENÁVISTI, HNĚVU, LÍTOSTI... Toto JE vlastně ono známé přikázání, které se objevuje v každém typu víry-NEZABIJEŠ = NEZBAVÍŠ A NEPORUŠÍŠ ENERGII BIOPOLE JINÉ OSOBY, či BYTOSTI.

Pokud toto udělám nebo je to mým zvykem, potom pravidelně porušuji ostatním lidem a bytostem tady na planetě jejich energetický systém, což se mi začne brzy projevovat tak, že začnu NESOUZNÍT S PROSTOREM, což se brzy viditelně projeví na mém těle. Tato AGRESE - ODSUZOVÁNÍ + KRITIKY je namířena přímo k ničení energetického systému jiné osoby, a pokud toto dělám poruším zákon souznění s prostorem a časem, což se projeví na mé pleti,zrychleným stárnutím, rozpadem těla vlivem spuštění programů rozpadu mého fyzického těla = programů smrti, tedy vytvoří mé nevědomí určitý typ nemoci, jež mne začne ničit mé fyzické tělo tak začne se rozpadat. Není divu, vždyť jsem opakovaně porušil základní ze zákonů=známý, jako největší hřích "NEZABIJEŠ". Pokud k tomu dojde, nejvyšší energie Universa PŘERUŠÍ KONTAKT + ODPOJÍ MNE OD ZDROJE, což ihned začne sebezničujícím spouštěním programů rozpadu těla a dojde k vytváření nemocí s následkem smrti.

Naším úkolem tady je souznít s prostorem i časem, a pokud toto porušuji,začne se to ryhle projevovat na fyzickém těle - stejně staří lidé mohou vypadat diametrálně na jiný věk, než ve skutenosti mají, znáte jistě z běžného života sami, v padesáti letech vypadají idé třeba na sedumdesát a zase opačně, vše je důsledek jak souznějí a jak porušují nebo naopak neporuší zákony Universa.

Stejně tak, pokud začneme OPOVRHOVAT SAMI SEBOU, svým sárnoucím tělem nebo OPOVRHUJEME JINÝMI LIDMI + POVYŠUJEME SE, což vede nás automaticky ke KRITIZOVÁNÍ DRUHÝCH, POMLUVÁM, ZÁVISTI, NESPOKOJENOSTI S TÍM,CO MÁME, stejně tak PORUŠUJEME JEJICH NEBO SVÉ ENERGETICKÉ POLE, což se také projevuje destrukcí nás a okamžitým odpojením od zdrojové energie,což je signál pro duši k vytvoření destrukce rozpadu těla a programů smrti, neboť musíme být znovu poučeni o základních zákonech Universa, abychom mohli znovu získávat zkušenosti ve hmotném světě - fyzickém těle.

ČAS A PROSTOR

jsou veličiny, které mnoho lidí považuje za neměnné, a zapomínají na výuku ve fyzice o relativitě našeho času a prostoru, což vede také často k porušení zákonitostí o čase i prostoru jedince. Hezky toto popisuje S.N.Lazarev

"...Podstatu času jsem pochopil, když jsem si všiml, že při diagnostikování lidských karmických

struktur začínám rychle stárnout - ve tváři se objevily vrásky a začaly mi padat vlasy. Stejně

stárnout začali i lidé kolem mě. Poněkud jsem zpanikařil, ale zároveň se snažil porozumět, co se to

děje. Během jediného měsíce se ukázalo, že jakákoli událost, odehrávající se na jemné úrovni, se

promítá do budoucnosti. To, co dělám dnes, se okamžitě odráží v zrcadle budoucnosti, kdežto

karmické vrstvy se volně přelévají a realizují se v přítomnosti. Vše, co jsem udělal v minulosti se

mi najednou vracelo z budoucnosti. Rychlost plynutí karmických vrstev úzce souvisí s časem.

Velká část léčitelů očišťuje jen pacientovo tělo, kdežto duši ne. Léčitelé na vyšší úrovni zase

očišťují jen přítomnost, jenže "špínu" odhazují do budoucnosti. Když člověk dostatečně nepracuje

sáni nebo se při léčbě nemění, ta "špína" jednou někde vyplave. Abych své svěřence dokázal

skutečně očistit, zvýšil jsem rychlost toku karmických vrstev a špínu odstraňuji i z budoucnosti,

aby člověk mohl pokáním očistit svou duši v současnosti. Zároveň jsem však urychloval čas.

Teprve pak jsem zjistil, že mechanické "jednocení" karmických struktur a jakýkoli jiný chirurgický

přístup k času a prostoru nemají perspektivu. To pro mě znamenalo, že nejdůležitější není

mechanická očista v minulosti a budoucnosti (dokonce ani skrze pokání), ale změna jeho

charakteru a náhledu člověka na svět./S.N.Lazarev/"

V tomto je jasně viditelné, jak jsou tyto veličiny pro nás důležité v každodenním bytí tady na této planetě, mnoho z lidí si to žel také neuvědomuje , a tak se stává, že dochází k porušení zákonitostí mezi nimi a těmito veličinami, čímž se spouští další programy v jejich fyzickém těle a destrukce rozpadu těl, a toto je důvodem toho, proč lidé mívají těžká onemocnění, jde vlastně o to, že vícekráte PORUŠILI zákony Universa ve smyslu času, či prostoru v závislosti na svém vědomí nebo nevědomí, dle toho je destrukce rychlejší nebo pomalejší, a také dle toho, je zapsána do karmických záznamů v každé buňce našeho těla i v budoucích našich životech/M.Abha Kunz

Nastartuj se do nového dne-videjko níže!!!

Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu
Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu

Jak se zbavit negativity-EFT-viz. níže videjko

Jak se zbavit postupně svých strachů-viz.videjko níže

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one