Omlouvej se....jpg

Proč se vlastně potřebujeme všichni karmicky čistit? viz.videjko níže

Co je karmické čištění negací a bloků duše?-viz.videjko níže

přenos energie z 3.oka.jpg
ENERGETICKÁ PŮSOBENÍ = JAK VYSÍLÁME VEŠKERÉ ENERGIE DO PROSTORU I KOLEM SEBE, ale i dovnitř sebe.

JAK FUNGUJE TOK ENERGIÍ

Je zapotřebí trošku Vám objasnit,jak energie působí -i když věřím jste si pročetli mnoho věcí+prošli ledačím,nicméně většina klientů ani netuší,že to,co se jim děje si sami způsobili svým konáním,ať už v tomto životě nebo jiném.
Takže aby jste byli v obraze trošku,tak na Vás nebo manžela působí mnoho faktorů a věcí,které dohromady mají tento účinek života,co teď prožíváte. Vlivy na život jsou jednak karmické-to je to,co si neseme,jako vlastní nebo rodovou zátěž při narození tady,spouštěče různých našich programů jednání a chování,sem patří také programy,podle nichž jede naše mysl nevědomí a vědomí/tady je -sebe-destrukce,sebe-trest,za to co jste jako duše udělali jiným v jiných životech,také sliby chudoby-když jste třeba byli mnichy v klášterech nebo sliby věrnosti-pro vztahy,toto je jen zlomek výčtu programů,jež v tomto bytí komplikují život/-toto vše je potřeba odblokovat a VLOŽIT DO NEVĚDOMÍ A VĚDOMÍ NOVÉ PROGRAMY-to dělám já při hloubkové léčbě Spirit.

Dál na vás určitě působí ovlivnění jiných lidí-závist,nepřející energie,kletby-což jsou i nevinné větičky typu-ať se jim nedaří nebo od konkurence-kéž by krachl,a´t máme klid a samozřejmě jiné,ale toto jsou kletby nevědomé od cizích lidí nebo i rodiny-ve stylu konstatování,no tohle ti nemůže jít..to nedáte...atd. Potom jsou tu vědomé kletby od nepřejících a ty nesou daleko větší sílu-je do nich vložena energie nepřejícnosti nebo až zloby a nenávisti. Pak se samozřejmě k tomu přidruží i to,co dotyčný člověk vyřkl vůči vám a vaší rodině-zasahuje to všechny členy!!! Další takovou věcí jsou "Přivtělenci"-duše zemřelých,co je okolí nebo i z vaší rodiny ostatní NENECHALI ODEJÍT A STÁLE O NICH A S NIMI MLUVÍ-tak tyto duše si prostě dojdou CUCNOUT VAŠÍ ENERGII do čaker+oslabují vás na různých úrovních,totéž se děje,když máte karmický závazek k některé duši-to znamená,když jste v některém životě způsobit předčasnou smrt té duši,tak ona si to ODŽIJE s vámi v tomto těle+upíří na vaší energii a oslabuje vás,a stejně tak vás oslabí ovlivnění od jiných osob,které jsou JEN NA VÁS NAPOJENÉ+PROSTĚ SI KDYŽ POTŘEBUJÍ CUCNOU-vaši energii a taky posílají po této SPOJNICI SVÉ OVLIVŇUJÍCÍ MYŠLENKY+vy potom děláte co jste nechtěli ve své podstatě ani udělat,jen nevíte proč jste tohle zrovna udělali,ale ejhle ono vás to zničilo+tímto způsobem,když si zvážíte kolik faktorů na vás působí včetně rodových kleteb a nedej Bůh kleteb černé magie,kterou jste třeba v některém životě i mohli dělat vy sami,no tak potom není divu,že jste tam,kde jste-NIC VE ZLÉM SAMOZŘEJMĚ,protože všichni si procházíme tímto RŮSTEM-NEJLEPŠÍ ÚČINEK MÁ VLASTNÍ ZKUŠENOST, NICMÉNĚ JE POTŘEBA SI UVĚDOMIT-pokud CHCI POMOC-musím být připraven se ZMĚNIT I VNITŘNĚ-to znamená -u mé léčby NEPRACUJI JEN JÁ,ALE PRACUJETE NA SOBĚ HLAVNĚ VY SAMI-KLIENT,a to tím,že já jsem napojena při sezení+channelingem-napojení na buď archanděly+průvodce nebo přímo v Akáši+píši konkrétně,co potřebuje daný klient udělat-dostáváte texty afirmací pro omluvy-buď všeobecné pro duše jiných co jste jim někdy ublížili,taky dostáváte textové afirmace pro VKLÁDÁNÍ NOVÝCH PROGRAMŮ DO NEVĚDOMÍ A VĚDOMÍ-tím se transformuje vaše duše,ZBAVUJE SE ZÁTĚŽÍ Z MINULOSTI+tím se uvolní tlak na současný a budoucí VÁŠ ŽIVOT,pak součástí je sezení ,kdy já vás společně s Universem-nejvyššími toky léčím-Karuna-ki energie,Shamballou a Reconnection-nakonec řeší až k DNA vaše tělo hmotné a upravuje zdraví na fyzické úrovni-toto vše se děje při HLOUBKOVÉ OČISTĚ A ODBLOKACÍCH, takže jinak řečeno,pokud se klient nehodlá vnitřně měnit-navrátí ho nejvyšší toky Universa do zaběhlých kolejí+za čas se vše vrátí zpátky,protože úmyslem pomoci je toto: klientova CELKOVÁ TRANSFORMACE VĚDOMÍ A NEVĚDOMÍ-celková vnitřní změna vnímání a chápání světa,klientovy úlohy v něm+to ve stručnosti znamená-dodržovat určité ZÁKONY UNIVERSA-žij a nech žít,nesuď nikoho nejsi v jeho kůži+nevíš,co je jeho úkol se naučit+protrpět,vnímej a buď citlivý ke všemu tady na Zemi,pomáhej jiným a sobě tím nejvíce pomůžeš,pouč se z vlastích chyb+pokud se nepoučíš-Já UNIVERSUM tě NAVRÁTÍM k té samé kapitole/situaci,aby ses to konečně naučil+budu to Já Universum dělat tak dlouho,až se to tvá duše naučí:
-být vděčný+nesoudit jiné
-být pokorný+milující vše včetně sebe
-být děkující za každý tvůj den tady
-být pomáhající všem bez rozdílů/zvířata,lidé,rostliny,neživé věci
-BÝT MILUJÍCÍ+POSÍLAT LÁSKU VŠEM A VŠUDE,BEZ ROZDÍLU,ZDA JI DOSTANU ZPĚT NEBO NE!!!!

Nastartuj se do nového dne-videjko níže!!!

Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu
Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu

Jak se zbavit negativity-EFT-viz. níže videjko

Jak se zbavit postupně svých strachů-viz.videjko níže

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one