Omlouvej se....jpg

Proč se vlastně potřebujeme všichni karmicky čistit? viz.videjko níže

Co je karmické čištění negací a bloků duše?-viz.videjko níže

dvojpaprsek druhy nahled-Pilz-koupeno.jpg
CO TO JE DUŠE?,zda a co je DUŠE, byl také známý Co si pod tím vlastně máme představit? Určitě jste se už pozastavili nad tím,co to vlastně je ta všemi označovaná DUŠE" ? Původně to bylo označení pro rozdílný stav těla mezi živým a mrtvým člověkem. Ovšem stále to není uspokojivá odpověď na již zmíněný dotaz, co to vlastně je? Už před mnoha lety se tímto problémem zaobíralo velké množství vědeckých kapacit, jedním z takových,kdo se zasloužil o rozpoutání velikých diskusí o tompsychiatr z Virginie Dr. George Ritchie, který mezi prvními popsal doktoru Raymondu Moodymu svůj zážitek "SMRTI a PŘECHODU jeho DUŠE do další dimenze". Ve svých 20 letech měl srdeční mrtvici a byl 2 lékaři prohlášen za mrtvého,jeho klinický stav toto přesně dotvrzoval, ale on se znovu probral po určité době a svůj "zážitek smrti a života po ní "dotvrdil před mnoha tehdejšími kapacitami. Stal se tak prvním, s kým udělal rozhovor známý Dr. Raymond Moody,který vše uvedl do své knihy,kterou sepsal na podnět právě tohoto psychiatra. Jistě většina zná jeho díla jako jsou "Život po životě, či Život na druhém břehu a mnoho jiných knih pojednávajících tomto základním dotazu, CO JE TO + ZDA EXISTUJE naše DUŠE. Bylo už mnoho sepsáno na toto téma,ale co to je ta duše? Vědecké označení bychom mohli použít jako ENERGIE s VLASTNÍ INTELIGENCÍ a PAMĚTÍ CELÉ SVÉ EXISTENCE OD POČÁTKU STVOŘENÍ, existuje již také docela přesný DŮKAZ, a tím je JEJÍ HMOTNOST. Před mnoha lety proběhl světem článek o tom,že někde renomovaní vědci společně s fyziky a lékařskými kapacitami, provedli pokus tím, že zvážili vždy pacienty,jež se nacházeli ve stavu "umírání" a stejně tak ,tyto osoby zvážili, když je čerstvě prohlásili za mrtvé,váha byla zaznamenána s přesností na deseti-tisíciny gramu, což umožnilo vědecké skupině nadšenců DOKÁZAT ,ŽE VŠICHNI DO JEDNOHO VÁŽILI O STEJNÉ MNOŽSTVÍ GRAMŮ MÉNĚ, NEŽ PŘED SMRTÍ. Naše DUŠE tedy váží všechny stejně a to přesně 21 gramů. Už to, by se dalo nazvat jistým DŮKAZEM, že naše DUŠE existuje, ale stále nám to neříká,co to je. Pokusím se vám to osvětlit co mi bylo sděleno,jako informace z centrální paměti Universa.- Duše, jak to "cosi" nazýváme JE BIO-ENERGETICKÉ pole, složené z několika vibračních frekvencí ENERGIÍ,které jsou odvislé na stupni našeho vývoje, kde se právě nacházíme. Jednoduše řečeno naše DUŠE = energetické (vlnění) bio-pole o určité vibraci = FREKVENCI,kterou udává náš vývojový stupeň,jež nese zároveň také výši NAŠÍ EMOČNÍ INTELIGENCE, která je nejdůležitějším měřítkem našich schopností, jak umět procítit situce, vcítit se do jiných bytostí a toho,co vnímají a cítí. Tato INTELIGENTNÍ neustále se vyvíjející ENERGIE, má také SVÉ SPECIFICKÉ ZABARVENÍ jednotlivce, které udává jeho frekvence vlnění,možnost jeho cítění,empatii k ostatním inteligentním energiím a celému Universu. Tato jemno-hmotná energetická seskupení (TĚLA) jsou v neustálém vývoji, a musí se stále snažit být v souladu se zákony celého Universa, tedy nikoli jen se známým nám vesmírem,ale také s tím,co nám je tady na Zemi a v tomto troj-rozměrném prostoru utajeno. Naopak v tomto stavu ČISTÉ INTELIGENTNÍ ENERGIE naší DUŠE, je nám přístupno daleko více znalostí,prožitků a možností, našeho dalšího NEUSTÁLÉHO VÝVOJE, tak našich nových i staro-nových možností pohybování se a přesouvání se v tomto i jiných světech , různých dimenzích, také existencí a volby bytostí, to znamená VOLBY SCHRÁNEK PRO TUTO NAŠI DUŠI, NUTNÝCH PRO EXISTENCI V RŮZNÝCH PROSTŘEDÍCH našeho "studia", našeho bytí v tom,kterém "světě",různých dimenzí...více o tom se dozvíte,když si napíšete o výtah o Duši .../tento text podléhá autorskému zákonu a je chráněn autorskými právy, smí být kopírován jen se souhlasem autora tohoto článku-genea1@email.cz nebo itisfate@email.cz/
Jak již víte duch si kolem sebe nahromadí a zhmotní prvotní energii a tak se uchytí v duši, ta má svůj určitý vývojový stupeň, to je podle jejího vlastního vývoje, kterým už prošla.
Na to, aby se mohla vyvíjet dál v naší dimenzi se tedy potřebuje uchytiti ve hmotě, což je nejpodstatnější pro získávání dalších potřebných zkušeností, prostřednictvím pocitů, cítění a vnímání a samozřejmě také prostřednictvím jejích vlastních reakcí na to, co prociťuje. A tady se TVOŘÍ KARMICKÉ JEJÍ ZÁVAZKY, KTERÝMI SE MĚNÍ = UČÍ A VYVÍJÍ.

A O TOTO JDE VE VÝVOJI DUŠÍ
Takže , abychom mohli žít dobře, v hojnosti a vnitřním míru, MUSÍME MÍT PROČIŠTĚNOU KARMU A NAŠE ZÁVAZKY, TO ZNAMENÁ, MÍT DOROVNÁNY TYTO ZÁVAZKY, které vznikly NAŠÍM VLASTNÍM JEDNÁNÍM V MINULOSTI !!!
Teprve potom se nám UVOLNÍ ENERGIE HOJNOSTI. Tedy DOSTATEK LÁSKY, DOSTATEK PENĚZ, SKVĚLÉ ZDRAVÍ, HOJNOST VE VŠECH SMĚRECH VAŠEHO BYTÍ tady vv tomto trojrozměrném prostoru.

Pokud pociťujete jakákoli OMEZEN, v kterémkoli směru vašeho bytí / života, znamená vždy BLOKACE vlivem karmického závazku !
Chcete-li žít bez omezujících BLOKACÍ Z MINULOSTI,
JE NUTNÉ SI VYČISTIT KARMICKÉ ZÁVAZKY, to znamená ODSTRANIT SI BLOKACE A VYROVNAT ENERGII Z MINULOSTI./Mak

Nastartuj se do nového dne-videjko níže!!!

Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu
Diagnostika automatickou kresbou a písmem-zasílám do mejlu

Jak se zbavit negativity-EFT-viz. níže videjko

Jak se zbavit postupně svých strachů-viz.videjko níže

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one